ประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุดการมาเรียนที่โรงเรียน 

กิจกรรมกีฬาสี Anwar Games 60 เมื่อวันที่  7-8 ธันวาคม 2560

แ้จ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันอีดอีดิ้ลฟิฎริ ฮ.ศ.1438  / พ.ศ. 2560
ในวันจันทร์ที่ 26 - วันพุธที่ 28 มิถุนายน2560

สมัครเข้าไลน์    @anwrulislam เพื่อการรับข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ขอเรียนเชิญนักปั่น และพี่น้องผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมปั่นการกุศล เพื่อหารายได้สร้างโครงหลังคาอาคารโรงเรียนชั้นอนุบาล ในงาน "ปั่นปันใจให้น้อง" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

ขอเชิญร่วมงาน เชื่อมสัมพันธ์อันวาฯ เพื่อพบปะสังสรรค์และหารายได้เป็นทุนในการทำกิจกรรมของชมรมฯ ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 พบกัน ณ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ครูลินดา 087-6985423 และครูประจำชั้นทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ช่วงเวลา 13.30 - 15.30 น. กิจกรรมเริ่มต้น จากการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน ก่อนการเริ่มต้นงาน การเริ่มต้นกิจกรรมในเวลา 13.30 น. เป็นการการอ่านสารวันเด็กประจำปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี และให้โอวาทโดยนายประดิษฐ์ มูลทรัพย์ ...