ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน 
หัวข้อ: วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2554
เห็นประกาศของโรงเรียนว่าเลื่อนวันเปิดเทอมเป็น 09/11/2554 แต่ทางรัฐบาลประกาศให้เลื่อนเป็นวันที่ 15/11/2554 ทางโรงเรียนสรุปยังงัยค่ะ หรือยึดตามประกาศของโรงเรียน

โดย : วลินดา: 2011-10-26 09:11:30


Previous Page - 1 - Next Page
 

หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter