เกี่ยวกับ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
คณะกรรมการมัสยิดฯ และคณะกรรมการการศึกษา ได้ตั้งอุดมการณ์ที่จะให้การ ศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งหวังอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ โดยได้รับเงินอุปการะ บางส่วนจากมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และเพื่อเป็นมรดกทางการศึกษา แก่สังคมสืบไป...

 อ่านต่อ >>

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนโดยถูกต้อง ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2480 เพื่อสอนกุรอาน และฟัรดูอีนแก่เยาวชนในตำบลคลองตัน และตำบลใกล้เคียง โดยได้รับการอุทิศที่ดินให้ก่อสร้างโรงเรียนเป็น โรงเรียนอาคารไม้ใต้ถุนสูงขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อเป็นที่ทำการเรียนการสอนโดยจดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องมีชื่อว่า " โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม "

 อ่านต่อ >>

คำขวัญ และ สัญลักษณ์ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
เรียนเล่น เน้นประสบการณ์ พัฒนาความคิด สู่วิถีชีวิตอิสลาม

 อ่านต่อ >>

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เปิดสอน หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษปีที่  3 โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

 อ่านต่อ >>

<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
งานวิชาการ
งานทะเบียน-วัดผล
คณะผู้บริหาร
บทความวิชาการ
สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ
สาสน์อันวารุ้ล
 
    : เว็บลิงค์
หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter