ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1ปีการศึกษา2559
วันที่ : 29 กพ. 59
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อรอบ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 // ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 พร้อมชำระเงิน
ล่วงหน้า 1,000 บาทเพื่อรักษาสภาพ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ นักเรียนที่สอบรอบ 1 แต่ไม่มีชื่อ
ให้แจ้งความประสงค์ที่จะสอบแก้ตัวในรอบ2 และให้มาสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2559

 อ่านต่อ >>

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ : 8 กพ. 59
โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  สำหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (จำนวนจำกัด)

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
วันที่ : 13 มค. 59
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ช่วงเวลา 13.30 - 15.30 น. กิจกรรมเริ่มต้น จากการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน ก่อนการเริ่มต้นงาน การเริ่มต้นกิจกรรมในเวลา 13.30 น.

 อ่านต่อ >>

วันอาเซียน 2558
วันที่ : 12 มค. 59
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรม Asain's day เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการรวมตัวเข้าเป็นประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการของกลุ่มประเทศในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และเพื่อเป็นการทบทวน และ เพิ่มเติมข้อมูล

 อ่านต่อ >>

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการศาสนาอิสลาม
วันที่ : 18 ธค. 58
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการศาสนาอิสลาม จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ควบคุมดูแลโดย อ.สง่า อามินเซ็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 อ่านต่อ >>

งานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ : 18 ธค. 58
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งปวงชนชาวไทย" และยกย่องเชิดชูพ่อของลูก ๆ ทุกคน

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมกีฬาสี 58
วันที่ : 15 ธค. 58
วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลามจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2558 โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเป็น 3 สี คือ สีเขียว สีฟ้า และสีชมพู ทุกสีจึงมีตัวแทนนักเรียนในทุกห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกับกลุ่มเพื่อนที่แตกต่างจากเดิม

 อ่านต่อ >>

คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านรถไฟ
วันที่ : 24 พย. 58
วันที่  16  พฤศจิกายน   2558  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ฮัจยีสมหมาย มูลทรัพย์ ประธานสุเหร่าคลองตันมูลนิธิ  อ.ปิยนาถ หวังภักดี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อ.ประดิษฐ์ มูลทรัพย์ ผู้อำนวยการ อิหม่ามนริศ อามินเซ็น ผู้จัดการ ตลอดจนที่ปรึกษา  ครู และ บุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรุ้  ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ  พัทยากลาง จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ที่เน้นการศึกษาสามัญบูรณาการศาสนาอิสลาม อ.นุสรา สุโง๊ะ  ผู้รับใบอนุญาต และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากพิธีการกล่าวต้อนรับและมอบของระลึกซึ่งกันและกันแล้ว ทางโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อันวาฯ ครั้งที่ 7
วันที่ : 17 พย. 58
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดงานเชื่อมสัมพันธ์อันวา ฯ ครั้งที่ 7 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ในรูปแบบโต๊ะจีนการกุศล โดยมี           ฮัจยีกิติศักดิ์ ชลายนเดชะ  ประธานชมรมฯ เป็นประธานจัดงาน ฮัจยีวิบูลย์ มุขตารี นายกสมาคมสนธิอิสลาม เป็นประธานพิธี

 อ่านต่อ >>

กิจกรรม English Activities
วันที่ : 13 พย. 58
วันที่ 10 -11 พ.ย. 58 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Activities  สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 1 - ม. 3  โดยแบ่งเป็น 2 วัน ชั้น ป. 1 -ป. 4 จัดกิจกรรมวันที่ 10 พ.ย. 58 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานสอนภาษา Bangkok Learning Center 

 อ่านต่อ >>

สาธารณะสุข ๒๕ ห้วยขวาง ตรวจสุขภาพนักเรียน
วันที่ : 11 พย. 58
วันจันทร์ที่ 12 -วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทีมพยาบาลอนามัยโรงเรียน จากศูนย์บริการสาธารณุสข 25 เขตห้วยขวาง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 มาตรวจสุขภาพนักเรียน

 อ่านต่อ >>

คณะนักศึกษา จาก UPM เยี่ยมชมโรงเรียน
วันที่ : 9 พย. 58

จันทร์ที่ 9 พ.ย. 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม คลองตัน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา จาก UPM University Putra Malaysia  คณะ Modern Language and Communication จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม

 อ่านต่อ >>

แจ้งประกาศผลการเรียน
วันที่ : 7 ตค. 58
แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ วันประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่อนุบาล
วันที่ : 23 กย. 58

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่อนุบาล วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558   ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมทัศนศึกษา 58
วันที่ : 21 กย. 58

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

 อ่านต่อ >>

วันวิทยาศาสตร์ ปี 58
วันที่ : 21 กย. 58

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน   2558   โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 58 (ย้อนหลัง)  ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือ เรียนเล่น เน้นประสบการณ์ 

 อ่านต่อ >>

งานวันรอมฎอนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
วันที่ : 13 กค. 58
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลามคลองตัน  จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ครั้งที่ 3   โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา   คณะกรรมการสุเหร่าคลองตันมูลนิธิ 

 อ่านต่อ >>

ปฏิทินการศึกษา1/2558
วันที่ : 7 กค. 58

 อ่านต่อ >>

กิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ : 27 มิย. 58
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.10 - 10.45 น. โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 อ่านต่อ >>

ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ : 5 มิย. 58
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

 อ่านต่อ >>

<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - ถัดไป >>
งานวิชาการ
งานทะเบียน-วัดผล
คณะผู้บริหาร
บทความวิชาการ
สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ
สาสน์อันวารุ้ล
 
    : เว็บลิงค์
หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter