:: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ช่วงเวลา 13.30 - 15.30 น. กิจกรรมเริ่มต้น จากการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน ก่อนการเริ่มต้นงาน การเริ่มต้นกิจกรรมในเวลา 13.30 น. เป็นการการอ่านสารวันเด็กประจำปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี และให้โอวาทโดยนายประดิษฐ์ มูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  หลังจากนั้นเป็นการแจกของขวัญแก่นักเรียนทุกคน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของที่ได้รับบริจาคจาก คณะครู ผู้บริหาร  บริษัทร้านค้า องค์กรต่าง ๆ  รวมทั้งมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ มอบแก่นักเรียนที่มีโชค เช่น จักรยาน 4 คัน  ชุคเครื่องนอนต่าง ๆ  ทั้งนี้ในปีนี้คณะครูได้ช่วยกันขอรับบริจาคของรางวัลเพื่อแจกแก่เด็กได้เป็น จำนวนมาก   รวมทั้งชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ได้จัดอาหารรอบเย็น ให้แก่นักเรียนทุกคน รวมทั้งสนับสนุนของขวัญแก่นักเรียนด้วย  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลามสำเร็จลงได้ด้วยความสุขของนักเรียนทุกคน

งานวิชาการ
งานทะเบียน-วัดผล
คณะผู้บริหาร
บทความวิชาการ
สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ
สาสน์อันวารุ้ล
 
    : เว็บลิงค์
หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter