:: วันอาเซียน 2558

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรม Asain's day เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการรวมตัวเข้าเป็นประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างเป็นทางการของกลุ่มประเทศในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ในวันที่ 31 ธันวาคม  2558  และเพื่อเป็นการทบทวน และ เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ อาเซียน ให้นักเรียนได้รับทราบ โดยได้รับความร่วมมือจาก TK Park  ให้สื่อความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรม และทีมงาน Play time  มาร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซึยนของสมาชิก 10 ประเทศ หลังจากนั้นมีกิจกรรมการแสดง จากนักเรียนอนุบาล  กิจกรรมตอบคำถามอาเซียน โดยทีมงานจาก Piay time ตลอดจนกิจกรรมสรรสาระจากอาเช๊ยนประเทศต่างๆ ผ่านสือของ TK Park  ภายในงาน คณะครูมีการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน ซึ่งสร้างสีสันให้กับงาน รวมทั้งมีของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

งานวิชาการ
งานทะเบียน-วัดผล
คณะผู้บริหาร
บทความวิชาการ
สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ
สาสน์อันวารุ้ล
 
    : เว็บลิงค์
หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter