:: งานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งปวงชนชาวไทย" และยกย่องเชิดชูพ่อของลูก ๆ ทุกคน กิจกรรมเริ่มต้นจาก  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ร่วมกัน นายประดิษฐ์ มูลทรัพย์  ผุ้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถึงโครงการพระราชดำริ ต่าง ๆ ที่สร้างคุณุปการแก่ปวงชนชาวไทย ครูวรุฒ เกียรติธารัย กล่าวถึงความสำคัญของพ่อตามบทบัญญัติอิสลาม และการให้เกียรติยกย่องบิดาของลูก ๆ จากนั้นนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 นำเสนอกิจกรรม  Bike for Dad  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา นำเสนอเพลงต้นไม้ของพ่อ และชั้นมัธยมศึกษานำเสนอเพลงของขวัญจากก้อนดิน กิจกรรมทั้งหมดสร้างรอยยิ้ม และความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการนำเสนอผลงานในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  ภายหลังกิจกรรมการแสดง ผู้อำนวยการ นายประดิษฐ์ มูลทรัพย์ , ผู้จัดการ อิหม่ามนริศ อามินเซ็น , นายสง่า อามินเซ็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เช่นกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ , การแต่งกลอนวันพ่อ , การวาดภาพระบายสี เป็นต้น
งานวิชาการ
งานทะเบียน-วัดผล
คณะผู้บริหาร
บทความวิชาการ
สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ
สาสน์อันวารุ้ล
 
    : เว็บลิงค์
หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | งานวิชาการ | งานทะเบียน-วัดผล | คณะผู้บริหาร | บทความวิชาการ | สนทนาประสา อันวารุ้ลฯ | สาสน์อันวารุ้ล | ติดต่อเรา
 
Copyrights © 2010 www.anwarulislam.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@anwarulislam.ac.th
counter